דיווח על תגובה

רואים עליו שהוא עדיין מתאושש וקשה לו