דיווח על תגובה

מוות לחילונים הזונות שחובים את עצמם .. םשוט בני כלבים
העיקר נטםפלים לחרדים , ימח שימם של החילונים הזבלים האלו ...