דיווח על תגובה

אייל גולן לא טלית שכולה תכלת תפסיקו לגונן עליו ולהיות שפוטים.......