דיווח על תגובה

הצדק ייצא גם יצא אין דרך אחרת רק אמת מהשמיים