דיווח על תגובה

אתה נוזף בו שישמור שבת ויניח תפילין,
תנזוף בו גם שלא יבעל קטינות ידביל.