דיווח על תגובה

רק הדת שומרת מדברים לא טובים עופר צודק בכל מילה ויצא גבר שפירגן לו