דיווח על תגובה

אבל למה אתה בכל זאת מקנא באיך שאייל גולן נראה? היית חייב לומר שהוא לא יפה תואר ?מה קשור?ברגע שדיברת על יופי חיצוני ,הוכחת שגם אתה מתבונן על הדברים מבחינה שיטחית וחיצונית וממש לא רוחנית