דיווח על תגובה

הצעת השלום שלי היא בנוסף לכול השטחים אני מוכן להחזיר לפלסטינים את רחובות רבתי עם שעריים. את קריית-עקרון וראש-העין עם כול התושבים תמורת שלום אמת.....