דיווח על תגובה

הם חוזרים או לא חוזרים לא הבנתי?!?!?!?!