דיווח על תגובה

שיר ברמה גבוהה לא כל מה שמסתובב בשוק היום