דיווח על תגובה

הקול שלא לא להיט אבל אוהבים אותו וזה מה שחשוב