דיווח על תגובה

יודע להגיש את השיר נכון ומדויק אין הרבה כמוהו.