דיווח על תגובה

ראיתי אותו שר פעם באיזה חפלה שר נחמד