דיווח על תגובה

אליקו אליקו אליקו יבוא היום שלך על כל הכסף שאתה מגלגל על גב ה אומנים העיקר איל גולן עזב אותך התחלת לאבד תראש