דיווח על תגובה

איתי כוכב וישאר כוכב בזכות מי שהוא...
אחלה בן אדם..
יש דברים שהשתיקה יפה להם...