דיווח על תגובה

שיר גדול ולא צריך את השוואות האלה. עופר לוי כבודו במקומו מונח....