דיווח על תגובה

אם תפסיק תעשה טוב לכל השונאים שלך ויש הרבה כאלה